Sazinies ar mums

Rekvizīti

SIA „BM Wood”
Reģ.nr.: LV45404006893
Buculāni, Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV – 5237
A/S SEB Latvijas Unibanka; UNLALV2X
Konts nr. LV72 UNLA 0009 6006 4328 2
Tālr.: +371 25414123
Valdes loceklis: Vadims Basovs